ข้อเสนอแนวทางพัฒนาครู
banresearch

ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาครู

ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาครูเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียน

               พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนโดยผ่านการพัฒนาครูให้ใช้กระบวนการวิจัยเพื่อปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

รายละเอียดเพิ่มเติม

กรองตามชื่อเรื่อง  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม

เข้าสู่ระบบ