.: ข่าวประชาสัมพันธ์ :.
 
 
     
   .: ภาพข่าวกิจกรรม :.
 
   
หน่วยวิจัยอัจฉริยภาพแห่งเครื่องจักร
   
หน่วยวิจัยอัจฉริยภาพแห่งเครื่องจักร
   
หน่วยวิจัยอัจฉริยภาพแห่งเครื่องจักร Machine Intelligence Research Unit
 
     
   .: ข่าวสาร/สาระน่ารู้ :.
 
 
     
Document
 
หน่วยวิจัยอัจฉริยภาพแห่งเครื่องจักร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
85 ม.3 ถนนมาลัยแมน ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 034-109300 ต่อ 3156          โทรสาร 034-261065
Email : mirunpru@gmail.com           Facebook : https://www.facebook.com/MIRUNPRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม:สงวนลิขสิทธิ์@2558