การเข้าใช้ห้องประชุม

นักศึกษา,อาจารย์,บุคคลภายนอก สามารถเลือกใช้งานหรือจอง เพื่ออำนวยความสะดวกในการประชุมหรือทำกิจกรรมต่างๆ

ห้องประชุม

Coding
ห้องอบรมทวารวดี 7F

สามารถเข้าใช้งานได้ 50 คน

Coding
ห้องมินิโฮมเธียเตอร์

ห้องมินิโฮมเธียเตอร์ และคาราโอเกะ ชั้น 6

Coding
ห้องปฏิบัติการ - ห้องสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ 4F

ห้องขนาดกลางความจุ(จำนวนที่นั่ง) 20 ที่นั่ง

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ