ห้องประชุม

"สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ"

Coding
ห้องประชุมเฟื่องฟ้า

ห้องประชุม ความจุ (จำนวนที่นั่ง) 17 ที่นั่ง

Coding
ห้องอบรมลีลาวดี

ห้องอบรม ความจุ (จำนวนที่นั่ง) 80 ที่นั่ง

Coding
บานบุรี - ห้องประชุมกลุ่มย่อย 5F

ห้องขนาดเล็ก ความจุ (จำนวนที่นั่ง) 9 ที่นั่ง

Coding
ชมพูพันทิพย์ - ห้องประชุมกลุ่มย่อย 5F

ห้องขนาดเล็ก ความจุ (จำนวนที่นั่ง) 12 ที่นั่ง

Coding
ห้องโถงกลางเอนกประสงค์

ห้องขนาดใหญ่ ความจุ (จำนวนที่นั่ง) 80 ที่นั่ง

Coding
ห้องปฏิบัติการ - ห้องสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ 4F

ห้องขนาดกลางความจุ(จำนวนที่นั่ง) 20 ที่นั่ง

Coding
ห้องอบรมทวารวดี 7F

สามารถเข้าใช้งานได้ 50 คน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ